Rantau Abang Beach 道兰阿邦海滩

海滩

这里是著名的海龟(棱皮龟)上岸下蛋的地点,(全世界只有六处地点)介于每年的5月至9月。这类大海龟,最长可达2.5米,最重可达375公斤,相当庞大,也很迷人。

 

-

Kampung Rantau Abang, 23050 Kuala Dungun, Terengganu. Malaysia.

Published by Poyou Holidays Sdn Bhd